понеделник, 13 февруари 2017 г.

CCH # 242 Color combination

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for " Romance".
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема Romance.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: “Color combination
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Color combination.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this time:
Спонсори този път са ни прекрасните:

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Greetings Geesje

четвъртък, 2 февруари 2017 г.

CCH #240 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #240 

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #240

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #240 who will receive her prize from  Bugaboo Stamps: is: 

Рандом победителя от ССН #240 който ще получи наградата си 
 Bugaboo Stamps: е:

5. KathieCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.The top 3 is:
В топ 3 :


10. Jak
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs, Stefi